Wielu producentów na początku swojej przygody w świecie kosmetycznym spotkało się z tym, że obligatoryjnie muszą sporządzić tzw. dokumentację produktu kosmetycznego, dossier kosmetyczne, czy inaczej PIF (Product Information File). Chciałabym przybliżyć w dzisiejszym artykule ten istotny temat, który jest stricte związany z wprowadzeniem produktu kosmetycznego na rynek.


Co to jest PIF?

                PIF jest to kluczowy zbiór informacji i danych dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktu, które są niezbędne dla zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów. To, co ma być obecne w dossier kosmetyku reguluje artykuł 11 Rozporządzenia 1223/2009, którego opiszę szerzej w dalszej części wpisu. PIF jest nie tylko dokumentacją wymaganą przez przepisy prawne, ale również narzędziem umożliwiającym monitorowanie i zarządzanie bezpieczeństwem produktu na każdym etapie jego cyklu życia. Informacje zawarte w dossier udostępnia się w języku łatwo zrozumiałym dla właściwych organów danego państwa członkowskiego.


Zawartość dossier kosmetycznego

                Zgodnie z rozporządzeniem dokumentacja produktu zawiera następujące elementy, które należy uaktualniać w razie potrzeby:


  • Opis produktu kosmetycznego – pozwala on jednoznacznie zidentyfikować produkt i przyporządkować dokumentację do konkretnego produktu kosmetycznego.
  • Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego – dokument ten jest nadrzędny i zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu. Wykonuje go ekspert ds. bezpieczeństwa kosmetyku, czyli inaczej Safety Assessor.
  • Opis metody produkcji i oświadczenie o zgodności z dobrą praktyką produkcji
  • Dowód deklarowanego działania – jeśli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj produktu kosmetycznego, dokumentacja musi zawierać dowody na deklarowane działanie produktu.
  • Dane dotyczące testów na zwierzętach

Obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji

                Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie produktu kosmetycznego do obrotu ma obowiązek przechowywać dokumentację przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia ostatniej partii produktu. Ponadto, dokumentacja ta musi być dostępna dla właściwego organu państwa członkowskiego w formacie elektronicznym lub innym, pod adresem podanym na etykiecie produktu.


Podsumowanie

                Dokumentacja produktu kosmetycznego (PIF) stanowi kluczowy element zapewnienia zgodności produktu z wymogami prawnymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów. Zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, jakości i skuteczności produktu, które są niezbędne zarówno dla producentów, jak i organów kontroli.

                Jeśli Państwa firma stoi przed wyzwaniem sporządzenia dossier kosmetycznego -zachęcam do  skorzystania z moich usług! Zapewniam wsparcie w całym procesie.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Masz pytania, potrzebujesz porady lub chcesz więcej dowiedzieć się o naszych usługach?

Nie wahaj się – skontaktuj się z nami! Z przyjemnością odpowiemy na każde zapytanie, zapewniając szybką i profesjonalną odpowiedź. Opracujemy dopasowaną ofertę dla Twojej firmy. Zadzwoń, lub napisz na adres mailowy podany obok. Zapraszamy do współpracy.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *